На стариот мермер се одмара ластовичка
Земјата се тресе.
Чека да се скамени во леб.+++
Каде е сфингата која знае, гледа, е?
Морам да ја издржам
изгубената еуфорија!
Запустеното складиште за цимет
е убаво веќе двесте лета.
Ја наведнувам зовриенава глава на слоновата.
Каде е Индра? Небесниот крал? Исус, во лавиринтот ли си?
Кој го јаде сонцето, поминал низ него.