_

Само: шушкање на: ластарите на никнатите никулци на Дафни: пуките црвенеат
рано во годината, чашките се шират ревносно, тоа: експлодира на прстите [фф] – трепери [ффт] – мек, пронижан од светлина тоа: се згрутчува до флоема до овошје со семка