Кога се уморни
Ангелите се одмараат врз облаците

Кога се изнемоштени
Облаците стојат врз планините

Кога се исцрпени
Птиците се сместуваат на дрвјата

Кога ми се спие
Си лежам на твоето стомаче.