Изгубена сум
во брановите од синкави
перуники…
Звуците на прстите
не разгалуваат и
полудуваат…

Жедта
се дави
во течниот дворец…
Напукнати бакнежи
отвораат граници
соблазнив вкус…
… Се растопувам
сред пламен копнеж
Разгалена жена сум:
Сакам коленичење
што паѓа
… на глава.