Месечината ги крши своите огледала врз урнатините додека Бејрут си прави
патерици од крв и пепел и куца со нив.
Вистина е. Небото има синџири околу стапалата, а ѕвездите ги опашале со
ножеви на половината.
Денот си ги трие очите во неверување на она што го гледа.
Плачи, Бејруте, бриши си ги солзите со шамивчето на хоризонтот. Повторно го
испиша небото, но погреши, и сега твоите грешки те пишуваат тебе.
Имаш ли друга азбука?