Ноќни сенки
Ја милуваат мојата слатка
болка.

Дланките на усните
го мијат грбот
на пријателската ноќ
лизгајќи како незаштитено
дете
по gulfing гради…

Се молам
пред усните на ветрот
светлосните сенки
на ноќта
Слатката болка
ме проголтнува…