Подот на станот беше прекриен со мраз. Не баш коцки мраз но нешто слично на коцки мраз кога не се потполни коцки. Мажот и жената и неколкуте деца кои живее таму имаа проблем со одењето но на крај најдоа начин да се движат. Еден полицаец кој ги посети за да ги праша за нивните здравствени навики се онесвести кога тие му пријдоа ледбејќи на прагот на нивниот инаку крајно нормален стан. Тие знаеа дека некој ќе дојде бидејќи таа недела примија писмо од градските власти во кое пишување дека нивната адреса била случајно избрана за учество во здравствено истражување. Писмото даваше впечаток дека тие немаат избор по ова прашање.  Исто така ќе им дадет триесет долари. Кучињата и мачките им исчезнаа. Една тропска птица стоеше на надворешиот симс на еден од кујнските прозорци. По кратка дискуција се согласија дека се почувствувале како да јаваат коњ откако изумирањето на коњот се покажа како потврден и малку дискутиран факт.