Кога светот се менува
Го придвижува животот
Ги менува членовите
преку невиниот врисок.
Ги менува солзите на сонцето
што доаѓаат од небото на животните
никогаш претходно видено.
Секоја вистина се крши
Кога светот се менува.