Та,

секој од нас е, што, четири
долгнавести екстремитети
што се протегнале од
преплашен
труп

се наѕира падот

Превод: Ана Топенчарова Коваческа