Не го отворај прозорецот
не се буди
Те преколнувам не се буди…
тие танцуваа на тревникот од градината
небаре се причината за градината
или нејзино мисловно вникнување
и тие врескаа таму
под светлината
нивната прав се распрсна
врнело ноќе
цела ноќ
Превод: Марија Петровска