Во старите времиња, бил обичај Императорот
за да го покаже своето милосрдие и великодушност
за време на новогодишната прослава
да организира големо пуштање на грлици.
За да се подготви Фестивалот на ослободувањето на грлиците,
со недели
сите селани во државата требало
да фаќаат птици и да му ги даваат на Дворот
а за време на ловот многу птици умирале.
зашто во тоа време слободата била многу скапа за грлиците.