***
Во античкиот период се копнеело по средниот век.
Во средниот век човек не знаел дека е во средниот век но не ни верувал дека
бил на друго место.
Во текот на ренесансата се копнеело назад кон антиката но наместо неа дојде
индустријализацијата.
Од триесеттите години постои младата генерација и за неа важи не’рѓосувачки
челик.
Превод: Ивица Челиковиќ