Кој и да било ден воопшто.
Се досадуваме
на неподносливото тропско сонце.
Незаситно торшејќи ја
нашава евтина марка
цигари.
Седејќи како и обично
на бетонските скали
пред старата градска црква.
Се забавуваме
броејќи камиони
цистерни и река
од Национална гарда
нивната дестинација масакр.