Има деца во мугрите,
Се надвиснале за љубов,
И ќе се надвиснуваат така за навек
– Леонард Коен

Татко,
Вечно ја промашувам метата,
Обземен од љубов, како чкорче,
навален врз некоја книга.
Неопеан,
Кислев * се разложува во воздухот.
Една несмасна месечина удира по градниот кош на улицата, стада
магла тропотат низ темнината.
Кога рацете ги зинува
врз недофатната маса,
сред неговиот ладен, завршен сон,
тешко е да се поверува дека некогаш го минал океанот и некогаш
видел снег,
во скукулените куќи марокански,
крајот на четириесеттите,
лулката на времето.

Превод од англиски јазик Горјан Костовски

____________________________
* Кислев — третиот месец од граѓанскиот и деветтиот месец од верскиот еврејски календар. (Заб. на прев.)