Дину Фламанд е роден 1947 год. во Северна Трансилванија, Романија. Бил еден од
основачите на магазинот Екинокс кој, во последниве неколку децении, стана темел на
едно од најважните литературни движења во поствоена Романија.
Своите песни започнал да ги издава во седумдесеттите години на минатиот век:
Апејрон (1971); Поезија (1974); Алтоиури (1975).
Во 1989 пребегал во Франција каде работел за многу медиуми меѓу кои и Би-Би-Си и
Radio France Internacional каде сé уште работи.
Негови позначајни дела се: Viaţă de probă (1998), Dincolo (2000), Grădini 2005, Frigul
intermediar (2006), двојазичните антологии на француски и португалски Poèmes en apnée;
la Différence (2004) – Havera uma vida antes da morte, Quase (2007).
Добитник е на голем број награди меѓу кои и националната награда „Михаи
Еминеску“. До 2014 год. бил дипломат на романската амбасада во Франција.