Ердал Алова е роден во Анкара, 1952 година. Своите први песни ги објавил во 1973 година, во Јени Дерги, едно од најеминентните списанија за литература во тоа време. Првата книга поезија En Son Çıkan Şarkılar (Песни штотуку објавени) е објавена во 1980 година. Потоа следат уште седум збирки поезија: Giz dökümü (Документи за мистеријата; 1989) , Bitik Kent (Истрошен град; 1999), Dizeler(Стихови; 2001), Tensemeler (2007), Toplu Şiirler (Собрани песни; 2008) Unutuştan Sonsuza (Од заборавот, засекогаш; 2014), Birinci Çoğul Şarkı (Првата множинска песна; 2015).
На турски превел европска и античка поезија : Неруда, Лорка, Кавафи, Сафо, Херберт и др. Добитник е на голем број национални и меѓународни награди за својата поезија и преводи, а делата му се преведени на повеќе јазици.