Стефан Корвин е роден во 1981 година. Живее и работи во Париз. Работи на фотографско и сликовито истражување на проектираните места на телото, меланхолични фигури и земји каде што животот е свиен внатре. Неговата поезија го истражува секојдневниот живот, гледа во него од внатре кон надвор, оставајќи физички простор за телото. Тој ги проучува контурите и раскрсниците на животот, мерејќи го притисокот на желбата и преиспитувајќи го стравот и шушкањето на времето.
Основач е на креативното книжевно списание наречено „Ака”, кое го изработува целосно рачно. Во 2015 година, тој ја основа издавачката куќа BRÛLEPOURPOINT која реиздава предизвикувачки, изгубени или заборавени книги. Првиот објавен автор на оваа куќа е Agnès Rouzier.
Од 2016 година, Стефан Корвин е дел од Европската поетска платформа ВЕРСОПОЛИС.