Хабиб Тенгур, поет и антрополог, роден 1947 година во Мостаганем, живее помеѓу Париз, Константин и Мостаганем. Своите дела ги објавува кај алжирски и француски издавачи како и во поетски списанија (Poèsie…). Преведуван е на германски, англиски, арапски, италијански, холандски јазик и др. И самиот преведува поети од англиски јазик (Пјер Жори) и од арапски јазик (Сади Јусеф, Абделамир Чавки, Монсеф Лухаиби). Во моментов води франко-алжирска група ITEM/CNRS која се занимава со генетичко и критичко издавање на комплетниот опус на Мохамед Диб. Неговата поезија ги вклучува следните збирки: Седеф на душата; Лакот и лузната; Шкрилци од Тахмад II; Оној Татар2; Премин; Премрежје 2; Состојби на материјата следена од Фатрас; Гравитација на Ангелот ; Пензионирање, Маноск ; Цезура; Сандалата на Емпедокле ; Убава Јагода ; Seelenperlmutt ; Предокот кинофил; Егзил е мојот занает. Исто така пишува проза и текстови за театар.