Помеѓу наградуваните книги на Шудип Сен се вбројуваат: Испратена Индија: Нови и избрани песни (ХарперКолинс), Дожд, Арија (Награда за превод на А.К. Рамануџан), ХарперКолинсова книга на англиската поезија (уредник), Фрактали: Нови и избрани песни / Преводи 1980-2015 (London Magazine Editions) и ЕроТекст (Vintage: Penguin Random House). Во подготовка е и СинАкт: Нови песни и Ексфразис (Меѓународна поетска награда Хорхе Заламеа). Делата на Сен се преведувани на над 25 јазици. Негови дела се објавувани во многу престижни книжевни списанија и весници. Најновите дела на Сен се појавуваат во Ново писмо 15 (Granta), Јазик за новиот век (Norton), Лила: Еротска игра на стихови и уметност (Collins), Индиска љубовна поезија (Knopf/Random House/Everyman), Преку граници (Bloodaxe), и Зачеток: Ново писмо на Оксфорд (Blackwell). Тој е главен уредник на AARK ARTS и уредник на Атлас. Сен е првиот Азијат почестен да говори и чита на Неделата на нобеловци. Владата на Индија го има наградено за посебни заслуги меѓу „истакнатите личности во полето на културата/литературата“.