Абдул Хади Садоун е роден во Багдат, Ирак (1968). Тој е писател и уредник, член на Меѓународната aсоцијација на шпански (ИАХ), есеист, предавач и професор по литература. Неговата поезија и фикција се преведени на голем број јазици, се појавуваат во антологии и имаат освоено многу литературни награди. Садоун има учествувано на многу интернационални поетски фестивали и има преведено многу литературни дела, вклучувајќи поезија и проза.