Али Калдерон (Мексико Сити, 1982) е Мексикански поет и книжевен критичар. Докторирал Мексиканска книжевност на Националниот Автономен Универзитет на Мексико. Предава латино-Американска книжевност и теорија на Автономен Универзитет во Пуебла Бенемерита. Ко-основач и главен уредник е на еден од најчитаните онлајн поетски списанија на шпански Круг на Поезија (Círculo de Poesía). Добитник е на наградата за “Национална Поезија Рамон Лопес Веларде 2004” (Ramón López Velarde (2004) и “Латиноамериканската награда за достигнување во поезијата на Америка 2007” (Premio Latinoamericano de Poesía Benemérito de América (2007). Автор е на збирките поезија Прв имаго (Imago prima), Да постоиш во светот (Ser en el mundo), За бродоломи и спасувања (De naufragios y rescates), Во брза вода (En agua rápida), Преписки (Las correspondencias) и збирките Генерацијата на педесеттите (La generación de los cincuenta); Од песната до транстекст (Del poema al transtexto); Вежби за читање мексиканска поезија (Ensayos para leer poesía mexicana); Преосмислување на лиризмот (Reinventar el lirismo); Актуелни проблеми на поетиката (Problemas actuales de poética). Уредник е на неколку поетски антологии: Светлината која именува 1965 – 1985 (La luz que va dando nombre 1965-1985); Дваесет години од последната поезија во Мексико (Veinte años de la poesía última en México), Златни нишки, антологија на современата мексиканска поезија (El oro ensortijado and Poesía viva de México). Избран е од страна на повеќе од 200 критичари како еден од најпретставителните поети под 40 години. Уредник е на Валпараисо Мексико Прес (Valparaíso México Press) и заедно со Марио Бохоркес(Mario Bojórquez) го води Поетскиот фестивал на Мексико Сити.