Роден во Њу Џерси на 3. 6. 1926 г. а починал во Њујорк на 6. 4. 1997 година. Пред да студира на колеџот Колумбија, работел како мијач на садови, морнар, заварувач итн. Со објавувањето на Рев во 1957 година станува духовен водач на младите (бит-генерација) во Америка. Патувал по целиот свет на читања и има играно во два филма. Дела: Сенвички реалности, 1963; Планетарни вести, 1968; Падот на Америка, 1972; Празно огледало, 1948; Рев и други песни, 1956; Кадиш, 1960.