Ане Зајдел, родена во Дрезден во 1988 година, магистрирала славјански студии и историја на источна Европа при Јустис-Либиг-Универзитет Гисен. Ане Зајдел има започнато голем број концептуални звучно-уметнички проекти, поетски читања со снимања во живо и снимања звук со многубројни уметници како Стефан Сенф и Даниел Вилијамс. Нејзината дебитантска книга Хлебников плаче (2015) била избрана од Марион Пошман за поетска препорака од германската Академија за јазик и поезија во 2016 и била сметана како една од „Трите најдобри германски поетски дебитантски изданија“ во 2015 од „Хаус фур поези“, Берлин.