Роден е во Одерлјунгана 3. 3. 1906 година, а починал во Стокхолм на 10. 8. 1991 година. Истакнат шведски лиричар, раскажувач и публицист; претседател на Нобеловиот комитет. Напишал повеќе романи, есеистички книги, патописи и автобиографска проза. Дела: Поетски книги: Жар, 1928; Гол живот, 1929; Синиот човек, 1932; Агадир, 1961; Елегии за Пабло Неруда, 1975; лирски прозни книги: Малинга, 1952; Огледало за денот и ноќта, 1953.

Песни: