Азита Гареман, е иранска поетеса. Родена е во Иран во 1962 година. Има напишано 4 книги на персијски и една на шведскаи. Исто така преведува и американска поезија. Таа е член на Иранското друштво на писатели. Од 1986 година објавува песни и статии во ирански весници. Нејзини дела се: Песни на Ева, 1990, Есенски скулптури, 1995 година, Заборавот има едноставна церемонија, 2002, Ова е предградие на врани, 2009, 4 поетски книги (Собрани песни на шведски), 2009 година.

Песни: