Роден 1955 во Линц, Австрија, живее во Виена. Има објавено есеи (на теми од литературата, архитекурата, патувањата) и 5 збирки поезија, како и преводи на американски и шпански поети.