Боел Шенлаер ( 1963 г), e поет, преведувач и едитор, член е на Шведската унија на поети. Таа има напишано 4 збирки поезија и една новела. Нејзини песни се дел од Антологиите на шведска поезија на руски и литвански јазик. Основач е на една поетска куќа и главен уредник на  поетско списание Пост скриптум. Има учествувано на многу поетски фестивали од кои на еден од нив самата е директор и организатор.

Песни: