Богомил Ѓузел (роден на 9 февруари 1939 година во Чачак, Србија) е македонски поет, есеист, драмски писател, раскажувач и преведувач. Роден е во Чачак, каде што татко му, Димитар Ѓузелов, работел како гимназиски професор со забрана за враќање во Македонија. По бугарската окупација во Македонија. По бугарската окупација во 1941 год. неговото семејство доаѓа во Скопје, каде Ѓузел израснал и се школувал. Во 1963 година завршил англиски јазик и литература на Филозофскиот факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј”. Застапен е со свои песни во сите македонски и југословенски поетски антологии објавени по 1965 на повеќе од дваесетина странски јазици.