Бојан Ангелов е бугарски писател, роден на 27 август 1955 година во Панаѓуриште. Дипломирал на Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски”, на Катедрата по филозофија и бугарска филологија. Работел како уредник и главен уредник во софиски изданија, во Министерството за култура на Република Бугарија, во Комитетот за радио и телевизија. Постдипломските студии ги заокружува во Институтот за филозофски истражувања при БАН со одбранет докторат. Предава и специјализира во областа на гетеанистиката и антропософиската естетика, во областа на историјата на филозофијата, социјалната и педагошката психологија. Автор е на деветнаесет стихозбирки на бугарски јазик. Неговите дела како самостојни изданија или како дел од зборници и периодични изданија се преведени на неколку јазици. Преведува од германски, руски, француски и грчки. Работи како директор на издаваштвото „Бугарски писател”, а неодамна беше избран за претседател на Друштвото на писатели на Бугарија.