Борис Новак (1953 г. Белград), е словенски поет, преведувач, и есеист. Toј e професор на одделот за компаративна литература и теорија на книжевноста на Универзитетот во Љубљана и вице –претседател на Интернационалниот ПЕН. Досега има напишано 12 збирки поезија мегу кои Зрачење, 2003; Обредот на збогувањето, 2005; Дланено платно- избор песни. Тој ги има објавено и следниве прирачници на поетски форми Формите на , 1991, Формите на срцето, 1997 Неговите книги се објавени во САД, Франција, Хрватска, Србија, БиХ, Словачка и Македонија.