Брајан Џонстон е поет, организатор на литературни настани и повремено учител по креативно пишување. Роден во Единбург во 1950 година, тој живее во село Фајф од 1972 година. Од вра- ќањето на пишување во доцните 1980-ти, тој има објавено две збирки поезија, како и две памфлет колекции и се појави во број- ни антологии, книжевни списанија и други публикации. Неговите дела се објавени во Велика британија, Европа и САД и е преведе- на на каталонски, шведски, полски, словачки и литвански.