Каролин Форше е поет, преведувач и уредник на првата антологија Против заборавањето на: поезијата на сведоштво во дваесеттиот век, собирајќи дела од поетите кои издржувале екстремни услови во текот на минатиот век. Таа, исто така, има објавено четири наградувани книги поезија и три книги превод на поезија. Таа има добиено неколку меѓународни награди и признанија.

Песни: