Родена во 1955 година, дипломирала шпански јазик и информатика, има учествувано во многу фестивали на поезијата и нејзините поеми се преведени на многу јазици. Ја освоила наградата ,,Ангаро” во 2008 за нејзината книга ,,Напуштена душа”, која, исто така, била објавена и на македонски во Струга во 2009. Истата година ја објавила и нејзината стихозбирка ,,Првото светло”. Освоила многу награди за нејзината работа, покрај пишување поезија, таа е наставник и истражувач и добива награда за новинарство и историско истражување. Нејзините поеми се дел од неколку поетски антологии.