Клод Куфон е роден во Каен на 4 мај 1926 година. Професор во пензија на Универзитетот Париз 4 Сорбона. Како преведувач ги открива во Франција големите шпански и латино-американ-ски писатели на 20. век. Есеист, автор на фундаментални студии за Фредерико Гарсија лорка (1962); Мигуел Хернандез (1963);
Никола Гилен (1964); Рафаел Алберти (1965); Мигуел Анхел Асту- риас (1970); Рене Депетр (1986); Пабло Неруда (2004).

Песни: