Данута Бартош е родена на 26-ти март, 1939, во Киев. За време на Втората Светска Војна ги изгубила своите родители. Таа дипломирала на Факултетот за Право и Администрација. Таа е член на Асоцијацијата на Римскиот Брандстаетер и уредник и новинар на католичкиот прес.
Има објавено 16 книги поезија како и систематска публикација на поеми и проза во национални и странски весници. Таа е вклучена во десетици алманаси и антологии, уредник е и издавач на некои од нив, автор на албум, коорганизатор на фестивал, на литературни програми и интервјуа на радио. Има напишано стихови за неколку песни и е литературен критичар на неколку тома поезија, таа е есеист и заменик претседател на Унијата на Полски Писатели во Познан.