Динко Телеќан е роден во 1974 година во Загреб, Хрватска. Во 1999 дипломирал на отсекот за филозофија и англиски јазик и книжевност на универзитетот во Загреб. Во последната декада и половина пишувал поезија, проза и есеи, а исто така преведувал од англиски и шпански како независен автор.  До сега објавил четири книги поезија, метафизички труд со наслов Слобода и време (2003), патопис со наслов Лотус, прав и афион (2008) напишан во Индија и Пакистан, книга есеи со име Пустината (2009) и роман со наслов Дезертер (2013). Дел од неговите дела се преведени на германски, англиски, унгарски, шпански, каталонски, галициски и романски јазик.