Родена е во Ургамал, област Завхан, 1958. Дипломирала на отсекот за монголски студии примонголскиот Национален универзитет. Од 1984 до денес работи како научен истражувач во Институтот за јазик ил при Монголската академија на науките. Докторирала на тема Пофалби на будизмот во 1999 год. Ги објавила поетските книги:Елен (1990), Планините на Сартул(1995), Сон за Природата(1995), Земја на чувства(2005),како и истражувачкиотпроектКлучот на значењето на пофалбата на божицата Тара(2002).Учествувала и во подготовката наМонголска енциклопедија(2000).