Рати Сахена е еминентнa Хинду поетeса, преведувач и Санскрит стипендистка. Таа е автор на три колекции на песни од кои секоја е преведена и на Англиски и на Малајаламскиот јазик. Има напишано неколку истражувачки статии и критички осврти за Ведик литературата и за Индологијата. Нејзните песни се преведени на Мајалаламски, Пујџабиски, Конкански, Тамилски јазик и сл. Таа има преведено 9 книги од Малајаламски на Хиндиски. Рати напишала книга за познатиот поет Баламанијама. Меѓу многуте награди кои ги има добиено најзначајна и е наградата Кендра Сахитја добиена за најдобар преведувач, 2000г. Како и престижната Индира Ганди стипендија.