Елчин Исгендерзаде е роден во 1964 година. Тој е член на унијата на писатели од Азербејџан, Турција, Бугарија, Кипар, Киргистан, Русија, Косово, Украина и Романија, како и амбасадор на култура во Азиските земји и автор на повеќе од 200 книги, преведени и издадени на многу јазици. Исто така, тој е основач и претседател на интернационалната академија на наука ,,Вектор” уште од 1991.