Елиса Биаџини живее во Фиренца, Италија. Таа има издадено 6 збирки поезија. Нејзините песни се објавени во неколку италијански и американски прегледи и антологии и се преведувани на англиски, германски, шпански, португалски, француски, хрватски, јапонски, словачки, арапски,српски, руски и кинески.

Песни: