Елка Ниаголова е родена во Варна. Таа е автор на 9 поетски книги и има добиено 11 награди на национални литературни натпревари, меѓу кои: „Јужна пролет” (1985); поетската награ да Ботев (2008); големата поетска награда од издавачката куќа „Христо Ботев”, првата национална награда„Дора Габе”,„Изворот на Белоногата” награда за севкупен придонес. Нејзината поезија
е преведена на руски, француски, англиски, германски, полски и српски јазик.