Емир Соколовиќ ероден во Зеница,1961. Тој е најдобро познат по неговите трудови посветени на глувите и слепите луѓе, неговата хуманост и одбивањето да учествува во било каква трговија поврзана со уметност. Неговата прва, двојазична стихозбирка „Каде и Зошто“ која била објавена со „Форман“ изданието во Бергам, Италија, во 1983. После тоа, тој учествува во многу литературни манифестации, сè до 1990 кога се повлекува од јавната работа. Напишал и многу други стихозбирки, последната објавена во 2011.
За сета негова креативна и хуманитарна работа бил награден со игнорирање и заканување во градот во кој живеел