Димитрис Ангелис (Атина, 1973) досега објавил шест збирки поезија, како и есеи, истражувања и кратки приказни. Неговата збирка „Епетиос“ (Годишнина) е добитник на „Порфирас“ наградата од Академијата на Атина, и исто така е објавена на шпански јазик. Бил уредник на списанието за книжевност „Неа ефтхини“ (2011-2013), и работи како уредник на „Фреар“ (Национална награда за најдобро списание за литература, 2014). Неговата поезија ги вклучува:

Филомела, 1998; Уште една смрт, 2000; Митска вода, 2003; Годишнина, 2008; Ја потврдувам ноќта, 2011; Драго липање врз мојот кревет, 2015.
Неговите есеи и раскази ги вклучуваат: За пишувањето, 1998; Минатото лето, 2002; Византиска естетика, 2004; Идеолошки трендови во доцната антика, 2005.
Изворите на Византиската филозофија: Значењето на филозофијата за грчките апологисти, 2007.

Песни: