Фахредин Шеху е роден во Раховец, Југоисточно Косово, во 1972 година. Дипломирал на Универзитетот во Приштина, ориентални студии. Активно работи на калиграфија откривање на нови медиуми и техники за овој специфичен од на пластика.

Песни: