Фатиме Кули е родена во 1957 година во Драч, а живее во Тирана. Дипломирала социјално-психoлошки науки на Универзитетот во Тирана. Моментално работи како новинар и уредник на литературниот додаток во весникот „Ndryshe“. Истовремено е и директор на литературната ревија „Обелиск“и главен уредник на „Zeri i Arbrit“. Објавила осумнаесет книжевни дела, меѓу кои поезија, раскази, литературна критика, литература за деца. Има добиено награди, во Албанија и во странство.