Габриел Росенсток е автор и преведувач на повеќе од 100 книги, вклучувајќи 12 тома поезија на  Ирски и неколку збирки- двојазично хаику. Член е на Аосадана, Ирската Академија на науките и уметностите, преку која има учествувано на читања во Европа, САД, Индија, Австралија и Јапонија. Има направено преводи на ирски јазик на следниве поети Франциско Аларкон, С. Хини, Г. Грас, В.M Рогеман, Саид, М. Аугустин, П. Хучел, Г. Тракл, Г. Хеум, Х Шертенлеиб,   како и ирски-јазични верзии на хаику мајсторите  Иса, Бусон, Шики, Сантока и други, кои се навистина ценети во неговата земја.

Песни: