Гилс Годланд е британски поет кој живее во Лондон и работи како Виш Издавачки уредник, Oxford English Dictionary.

Неговата прва стихозбирка беше издадена во 1996 година од страна на Oversteps Books, и оттогаш има издадено три петски збирки, од петските издавачки куќи Salt, Shearsman, и Leviathan. Сите тие се долги стихотворби или секвенци. Следната книга од Salt ќе ги обедини неговите пократки стихотворби. Во прилог на тоа, изведувал претстави, има победувано на неколку пеотски натпревари (на пример, Меѓународниот поетски натпревар во Арвон, оценето од страна на Andrew Motion), има напишано рецензии за поезија и има учествувано на поетски фестивали во Даблин и Кембриџ.

Кај него постои голем интерес за поезијата од поранешна Југославија, бидејќи неговата сопруга е родена во Војводина, од мешано српско и црногорско семејство.