Ханан Ад е поет,  литературен критичар, преведувач и новинар. Ја започнала својата кариера како писател и презентер на вестите од областа на политиката. До почетокот на 2009 година таа била  вработена  во телевизија во Либан каде обработувала теми од областа на литературата и културата. Има објавено 5 книги, од кои 4 се колекции на поезија . Последната книга “Ја изразувам слободата преку усните” е неодамна објавена во Бејрут. Ханан има одржувано  поетски читања во Франција, Германија, Австрија, Холандија, Романија, Турција, Индија и Либан. Нејзината поезија е преведена на француски, англиски, германски, холандски, романски, хинду и на турски јазик.