Хајдар Ергулен, роден во 1956 година, дипломирал на отсекот за социологија на Блискоисточниот технички универзитет во Анкара. Работел како составувач на текстови за рекламни агенции. Меѓу неговите објавени збирки поезија се: „Sokak Pгensesi” (Улична принцеза, 1990), „Eskiden Teгzi” (Еднаш тepзиja, 1995), „40 Siiг ve Вiг” (40 песни и еgна), „Oliim Вiг Skandal”( Cмpттa е скандал, 1999), „Uzgiin Kedileг Gazeli” (Газали на тажни мачки 2007), „Nar” (Калинка, собрани песни 1, 2008), „Haf1z ile Semendeг” (Хафиз и дoждaлeцoт, собрани песни 11). Неговите песни се објавени на многу јазици. Ги собрал своите есеи во „Diizyaz1:100 Yaz1″ (Ciiio есеи, 2006) и „Eski Yaz1″ (Cтapo писмо, 2009).
Пишува критички есеи за поезија и држи предавања на универзитети. Добитник е на најпознатите и водечки награди за поезија во Турција. За неговата поезија се одржале многу симпозиуми и се објавиле разни книги. Учествувал на многу национални и интернационални фестивали и работилници за поезија.