Хрант Алексаниан (1961), е доктор по филолошки науки, од 1983 се занимава исклучително со литературни и новинарски активности. Тој е автор на десет поетски книги, броји есеи и новинарски статии и голем број преводи на дела од модерни писатели од светската поезија. Неговите дела се преведени на бројни јазици, тој е добитник на наградата на Друштвото на писатели на Ерменија и е главен уредник на списание за литературен и уметнички превод.